Title

Kołysanka złotej rybki(Lullaby of a Golden Fish)

Artist

Karolina Beimcik

Country

Poland

Lyrics

/

Głębia cisza lekkość ciała
Kształty mało wyraziste
Kilka może jest znajomych
Choć są mało rzeczywiste

Niewzruszony ciepły spokój
Tylko czasem przetnie drogę
Coś małego bezszelestnie
Z trudem to rozpoznać mogę

Kształty błyszczą dziwnym światłem
Kogoś może przyzywają
Stąd się zdają całkiem małe
I w poświatę się zlewają

Na kształty się nie patrzy
One wcale nie są ważne
Tam się kryją tylko rybki
Bezimienne nieuważne

Istotniejsze są zadania
ważna jest ta lekkość ciała
Poruszanie się w ten sposób
Żeby łuska aż jaśniała

Nic innego się nie liczy
Tylko niewzruszone trwanie
Miękka, ciepła przestrzeń wokół
i uważny ciągły taniec

Deepth of silence, lightness of the body
shapes of little sharpness
Maybe a few are familiar
though they’ re not quite real

Unwavering warm calm
Only sometimes crosses the road
Something small, noiselessly
That hardly I can acknowledge

The shapes are sparkling with a strange light
Maybe they're calling someone
Hence they seem quite small
And they merge into a glow

You don't look at these shapes
They are not important at all
Only fishes hide there
Nameless, inattentive

There are more important tasks
the lightness of the body is essential
Moving the way
that makes a scales shines

Nothing else matters
Only unwavering persistence
A soft, warm space around
and attentive continuous dance

Artist information

Karolina Beimcik

Karolina Beimcik in an award - winning artist who was born in Poznań, Poland. She is trained as a classical violinist and jazz singer, drawing from many other influences, including Polish and Ukrainian folk music and poetry. Recently she curated two musical projects under the patronage of the Minister of Culture and National Heritage: 'Zorya' extemsively promoted in USA , and ‘Komeda. Stories Crafted With Sounds. With her music she performed in USA, Mexico, Ukraine, Germany, India.
https://www.karolinabeimcik.com.pl

Instagram Facebook